İRQ BİTİG (ƏSKİ UYĞURCA FAL KİTABI)

Göytürk damğaları ilə yazılan tək kitab, daha doğrusu əlimizdə qalan, günümüzə çata bilmiş tək kitabdır özü...


Əski Uyğur danışıq dili ilə yazılan betikdə (kitabda) faldan söhbət gedir. Əslində buna adi bir betik kimi baxmaq ola bilməz. Çünki bu ata-babalarımızdan əlimizdə qalan təkcə betikdir. Özü, indi London muzeyindədir. Yuxarıdakı şəkildə isə, 6. səhifəsini görürsünüz.

Talat Təkinin İstanbul Türkcəsiylə yazdığı, içində həm əski halları həm də gündəlik Türkcəmizdəki çəvirisinə yer verdiyi Əski Uyğurca Fal Kitabı adlı betiyin bir nəçə səhifəsini darayıb, buraya qoyuram.

http://turkcesivarken.com/belgeler/IRK-BiTiG.pdf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder