SORUŞMAĞI KİMDƏN ÖYRƏNMİŞİK?

Türk dillərinin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, sual vermək isteyəndə şəkilçidən istifadə olunur.

Ancaq bununla yanaşı, bəzən sözləri uzadıb, intenasyayla da sual vermək olur.

Əski əl yazmaları olsun, abilər olsun, incələyəndə görürük ki, təkcə şəkilçilə sual verilir. Onda belə çıxır ki, səs uzadaraq sual vermək, sonradan dilimizin inkişafı ilə əmələ gəlib ya da sonradan başqasından öyrənmişik.

Mən, ikinci variant üzərində daha çox fikirləşirəm.

(Birinci variantın doğruluğu üzrə fikri olanların çıxışlarını gözləyəcəyəm.)

***

Ruslardan da öyrənmiş ola bilərik. Farslardan da...

Hint-Avropa dil ailəsinin üzvü olan Fars dili ehtimalı daha böyükdür. Ruslar olsa idi, hakimiyyətində qalan digər türk dövlətlərində də bunu görməyi gözləyərdik.

Bizdəki ses uzadaraq soruşmağa oxşayan bir xüsusiyyət də Kipr türklərində var.

Onlar, deyil sözünü həm şəkilçi həm də səs uzatmaqda qullanırlar.

O, gəlir deyil. (vurğusuz, mənfi mənada işlədilən söz)
O, gəlir deeyil. (vurğulu, sual mənasında işlədilən söz)

Fikrimcə, kiprlilər də yenə Hint-Avropa dil ailəsinin üzvü olan ingilislərin hakimiyyəti zamanlarında öyrəşibdilər.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder