Çap Olunan Yazılar

Dördüncü ayın 18-dən başlayaraq Türküstan qəzetində həftəlik yazılar yazmağa başladım. Kimlik dərgisinin isə Aprel-May sayısından başlayaraq yazılarım çıxır.

Bu günlükdə olan bəzi yazıları, çap olunmaları üçün göndərirəm. Bu səhifədə çap olunan yazıların siyahısı var. Məqsedim, bu yazıların belə yığışması və irəlidə bunları bir toplu olaraq, kitab şəklində çap etməkdir.

ÇAP OLUNAN YAZILAR:

Yaşıl Ota Niyə Göy Deyirik? (2010 Aprel/May Sayısı - Kimlik)
Qız Oğlan Qız (2010 Aprel/May Sayısı - Kimlik)
Qız Oğlan Qız 2 (2010 Aprel/May Sayısı - Kimlik)
Ana Dilində Planet Adları (2010 Aprel/May Sayısı - Kimlik)
Cahil Türklər - Məhmət Bəylikli (2010 Aprel/May Sayısı - Kimlik) *Çeviri
Cahil Türklər 2 - Məhmət Bəylikli (2010 Aprel/May Sayısı - Kimlik) *Çeviri
Sözlər Tərləyə Bilərmi? (18.04.2010 - Türküstan)
Dünyanı Fəth Edən Dəmirçi (25.04.2010 - Türküstan)
Göy Girsin Qızıl Çıxsın! (02.05.2010 - Türküstan)
Göytürk Damğaları Əvrənsəl Yiv Ölçünlərinə Alındı (09.05.2010 - Türküstan)
Azərbaycan Dilinin Riyazi Yönü (23.05.2010 - Türküstan Qəzeti)
Türkviziyon 2010 Bəynəlxalq Türkcə Yarışma (06.06.2010 - Türküstan)
Türkün Qədim Sənəti: Dalğır (06.06.2010 - Türküstan)
Kedi Pişiyi Necə Üstələdi (20.06.2010 - Türküstan)
Körpələrin Dili (05.09.2010 - Türküstan)
Dildə Varsıllıq Necə Olar? (03.10.2010 - Türküstan)
Uyğur Dilini Nə Zaman Araşdırmağa Başlayacağıq? (07.10.2010 - Türküstan)
Tarixin Dərinliklərindən Bu Günə Kimlik Problemi (14.10.2010 - Türküstan)
Gürcülərin Dil Dirənci (31.10.2010 - Türküstan)
Türk Qadınlarının Dil Dirənci (07.11.2010 - Türküstan)
Say Xan (21.11.2010 - Türküstan)
Qutsal Süd (05.12.2010 - Türküstan)
Saat Qırxın Yarısıdı (12.12.2010 - Türküstan)
Yalnızca Röyaları Yozmayaq! (19.12.2010 - Türküstan)
Qardaş Yoxsa Qarındaeş? (09.01.2011 - Türküstan) 
Arı da Arıqlayar (16.01.2011 - Türküstan)
Göytürk  əlıfbasını öyrənmə qılavuzu 1 (2010 Sentyabr Sayısı - Kimlik)
Göytürk  əlıfbasını öyrənmə qılavuzu 2 (2010 Sentyabr Sayısı - Kimlik)
Yalamalarla Dalamalar (06.02.2011 - Türküstan)
Oqeday Oqtaydırmı? (20.02.2011 - Türküstan)
Halal Meqale (06.03.2011 - Türküstan)
Türk Seriallarında Azərbaycan Türkcəsi (13.03.2011 - Türküstan)
Türk Dillərində İndiki Zaman Şəkilçisi Haqda (10.04.2011 - Türküstan)
Türk Dillərində İndiki Zaman Şəkilçisi Haqda - 2
Göytürk Əlifbasında Məktub (17.04.2011 - Türküstan)
Qurd Balalayan Böcək?! (15.05.2011 - Türküstan)
Böcək Bozqurd Balalamır (Qurd Balalayan Yazıma Cavab, 22.05.2011, Türküstan)
Böcək Bozqurd Balalamır - 2
Ana Dilimizdə Planet Adları (22.05.2011 - Türküstan)
Salur Türkləri Haqda Nə Bilirik? (12.06.2011 - Türküstan)
Salur Türkləri Haqda Nə Bilirik?  - 2